Privacy statement

Onderstaand privacy statement is van toepassing op het gebruik van de website alsmede alle transacties en overeenkomsten die u met COM4 Automatisering heeft.

Verwerking van persoonsgegevens
COM4 verwerkt persoonsgegevens in de zin van de wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) om uitvoering kunnen geven aan overeenkomsten, transacties en diensten op het gebied van hosting, beheer en onderhoud
COM4 verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen zonder dat wij toestemming hebben van de eigenaar, tenzij dit nodig is om uitvoering kunnen geven aan overeenkomsten, transacties en diensten op het gebied van hosting, beheer en onderhoud of er een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging van persoonsgegevens
COM4 neemt passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onrechtmatige verwerking.  COM4 heeft de genomen beveiligingsmaatregelen vastgelegd in interne richtlijnen en procedures. De werkwijze van COM4 is compliant met ISO27001:2013.

Onze medewerkers
Personen werkzaam voor COM4 hebben strikte geheimhouding van alle informatie die binnen COM4 wordt verwerkt. Deze geheimhouding geldt onverminderd voor onze de leveranciers. Daarnaast zijn onze medewerkers gebonden aan onze ethische code.

Uw rechten
U kunt bij COM4 verzoeken om inzage en correctie van de bij ons geregistreerde persoonsgegevens. Uw schriftelijk en gemotiveerd verzoek zullen wij binnen 4 weken behandelen.

Cookies
Op deze website worden geen cookies gebruikt.

Neem contact met ons op!

Algemene vragen

Heeft u algemene vragen over onze diensten of service, neem dan contact met ons op via onderstaand nummer.

088 666 8 999

Direct support

Beschikt u over een 24/7 contract met COM4? Bel dan buiten kantooruren naar het onderstaande nummer.

088 666 8 999

Remote support

Kunnen wij u helpen vanaf onze locatie? Download dan onze remote support zodat wij voor u aan de slag kunnen.

Klik hier >

© Copyright - COM4 Automatisering